Csapatunk őrsei

Cserkészcsapatunk megalakulása óta több generáció nőtt fel, hiszen a csapat is már felnőttkorba lépett – 2010-ben 18 éves lett. Az évek során számos őrsünk működött, sok lelkes cserkésszel és őrsvezetővel.

A csapatunk története során működött őrsök – időrendben: Turul, Kuvasz, Ibolya, Harmat, Teknős, Dió, Csillag, Tücsök, Ülőbagoly, Szamóca, Kabóca, Mókus, Tatu, Galagonya, Micimackó, Ürge, Delfin.

Katica

Csapatunk legkisebb lány őrse, amely 2015 őszén alakult, őrsvezetőjük Tóth Erika vezetésével. A lányok nagyon élvezik az őrsi gyűléseket, rengeteget játszanak, és mindig vidámak. Hamarosan fénykép is készül róluk.

 

Jávorszarvas

A legifjabb fiú őrs 2014. őszén alakult Szpisák Zsuzsanna vezetésével. A kis csapat nagyon hamar összeszokott, és egy igazán mozgalmas és kalandokban teli első évet tudhatnak maguk mögött. A 2015/2016-os cserkészévtől Zborai Beáta lett az őrs vezetője.

 

Kövirigó

A Kövirigó őrs 2014. őszén alakult (Jázmin néven) Udvarnokiban, Spisák (Nagy) Andrea vezetésével, a Szent István Egyházi iskola kisdiákjaiból. Lelkesedésük azóta is határtalan, széles mosollyal gyűlnek össze hetente az őrsi foglalkozásokon, és vesznek részt minden csapatrendezvényen.

 

Szalamandra

2013. őszén alakult a lelkes fiúkból álló őrs Zborai Beáta vezetésével. A fiúkat fürge lábuk és csillapíthatatlan kalandvágyuk jellemzi. Már számos portya, tanyázás és kiscserkész tábor van a hátuk mögött. Izgatottan állnak elébe a következö évnek, immár Kišš Tamás őrsvezetővel az élükön.

 

Kardhal

2012. októberében alakult Bartók Katalin (ŐV) vezetésével, Szabó Zoltán segédőrsvezetővel. Az őrs első tábora a 2013-as kiscserkész tábor volt július 8-12.között Jászón.

A 2013/14-es cserkészévet új őrsvezetővel kezdték, Köböl Tamás személyében, és két fiúval is bővült a csapat. 2014/2015-ben Szalontay Zita is besegített a jókedvű őrs vezetésébe. Az őrs nagyon ügyesen vette a probákat az év folyamán, majd tett kiscserkész igéretet, amit egy finom tortával jól meg is ünnepelt.

Idén Szalontay Eszter állt a kis csapat élére, akik szakadatlan lelkesedéssel várják, milyen kalandokat tartogat számukra a következő év.

Tücsök

Az őrs 2011 őszén alakult. A foglalkozások mindig vidáman telnek, igazi ciripelő őrs, akik lelkesen állnak az újabb és újabb kihívások elé, és a cserkésztudást is ügyesen sajátítják el. Néhány hét cserkészkedés után már túl vannak az első tanyázáson, amely nagy élmény volt számukra. A segédőrsvezetői képesítéssel rendelkező őrsvezetőik munkáját előbb Gajdos Katalin, majd Zborai Bea segédtisztek segítették. Már két nyári kiscserkész táborozáson vannak túl.
A 2012/2013-as cserkészévtől Balázs Attila lett az őrs vezetője. 2014-től Szabó Zoltánnal gyűlik össze hetente az őrs.

Pacsirta

Az őrs 2010-ben indult Köteles Ágota megbízott őrsvezető vezetésével, aki 2011-ben őrsvezetői képesítést szerzett. Az őrs tagjait lelkes és ügyes lányok alkotják. Rendszeresen járnak őrsi gyűlésekre, ahol közös döntésük alapján a Pacsirta nevet választották maguknak, mivel nagyon szeretnek énekelni. Az őrsöt egy éven át Karaffa Adrianna is segítette. 
2014-ben már a (sátoros, saras) cserkésztábor próbáját is kiállíták :-) amely nagyon tetszett nekik.
2014/2015-ben Karaffa Adriannával folytatják cserkészkedésüket, 2015/2016-ban Stropko Vanessaval.

Farkas

Az őrs 2009 őszén jött létre (akkor még Méhecske néven) fürge lányokból és fiúkból, Szpisák Adriána őrsvezető vezetésével, akinek a munkáját Kovács Katalin segítette. Első csapatakció, amin résztvettek, az izgalmas Mikulás délután, majd a csapatkarácsony volt. Nyáron nagy kalandokat éltek át közösen a szepsi és kassai kiscserkészekkel a Hupikék törpikék kiscserkész táborban, ahol kiscserkészígéretet is tettek, és a sárga nyakkendő büszke viselői lettek.  2010 szeptemberében az immár csak fiúkból álló őrs vezetését Szpisák Ádám őrsvezető, Bartók Zoltán megbízott segédőrsvetető támogatásával vette át, aki 2011-ben őrsvezetői képesítést szerzett. Legnagyobb élményük a Nemzeti nagytáborban való részvétel volt. 2015-ben Tomi, Rudi és Dani segédőrsvezetői képesítést szereztek. Idén Szeles Pál állt az igencsak összetartó kis csapat élére.

Mangó

Az őrs a Dongókkal egy időben, 2008 őszén alakult. Több lány-fiú testvérpár is tagja a két őrsnek. Őrsvezetőjük Juhász Lucia volt, neki Juhász Veronika segédkezett, aki 2009-ben megbízott-, 2010-től pedig képzett őrsvezetőként terelgeti a lányokat. Első csapattanyázásuk még első éven az udvarnoki erőd tanyázás volt, első táboruk pedig a márkusfalvi nyomozótanya, ahol az őrs tagjai kiscserkészígéretet tettek, és azóta is büszkén viselik a sárga nyakkendőt. Nyáron részt vettek a kiscserkész táborban Fricsen, a zöld nyakkendőt a 2012-es hími csapattáborban szerezték. 2013-ban az őrs vezetésével Karaffa Adrianna lett megbízva.

Dongó

Az őrs 2008-ban alakult Gajdos Katalin őrsvezető vezetésével, Greczmajer Péter segédőrsvezető támogatásával, aki 2009-től őrsvezetői megbízást kapott, 2011-ben őrsvezetői képesítést szerzett.  Első csapattanyázásuk még első éven az udvarnoki erőd tanyázás volt, első táboruk pedig a márkusfalvi nyomozótanya, ahol az őrs tagjai kiscserkészígéretet tettek, és büszkén viselték a sárga nyakkendőt. A 2008/2009-es cserkészévben megnyerték az aktivitás versenyt, azaz a Dongók vettek részt legaktívabban a csapat rendezvényein. Azóta is minden akció, és kiscserkész tábor lelkes résztvevői, és a 2012-es hími csapattáborban csatlakoztak a zöld nyakkendősökhöz.
2014-től a csapat munkáját is segítik a csapatrendezvényeken, táborokban.

Puma

Az őrs 2003-ban alakult Zborai Beáta és Juhász Lucia őrsvezetők vezetésével. Nevüket fürgeségük és mozgékonyságuk miatt választották. Őrsvezetőjük 2005-től Szpisák Ádám. Ugyancsak 2005-ben került sor a kiscserkész ígérettételre Jászóváron, a csapat őszi tanyázásán. Több csapattanyázás után 2006-ban vettek részt az Ipolynyéken, a vezetőképző táborok mellett megrendezett mintatáborban. Első táborozásuk 2007-ben volt Hímben. Az őrs tagjai között van focista, dobos, történelmi vetélkedő győztes és néptáncos is. Őrsvezetőjük később Szabó Miklós és Mártha Tamás voltak. 2010-ig működtek az őrsben, mára őrsvezetők és roverek lettek, így erősítik a cserkészcsapatot.

Sólyom

Az őrs 2006-ban alakult Juhász Lucia őrsvezető vezetésével, majd az őrsöt Vojakovic Tibor vette át az őrsvezetői képesítés megszerzésével. Kiscserkész ígéretet a 2008-as csapattáborban tettek Nyékvárkonyban, amely egyúttal első sátortáboruk is volt. Majd a 2009-es csapattáborban az őrs egyik fele a cserkészfogadalom letételével a zöld nyakkendősök sorába lépett, az őrs másik fele pedig ezt a 2009-es csapatkarácsonyon pótolta. A Sólymok tagja egy testvérpár, akik kiváló futók. A legvegyesebb őrsünk, mert nem csak eleven tagjai vannak, hanem Szepsi környékéről járnak be hozzánk, Péderből, Jánokról, Debrődről.

2010-ig működtek az őrsben, mára segédőrsvezetők, roverek lettek.

Szúnyog

Az őrs 2000 őszén alakult és a Micimackó nevet választották, őrsvezetőjük Takács Gabriella vezetésével. A lányok első nyári kiscserkész táboruk Ipolyfödémesen volt, ahol Óz birodalmába kirándultak, és kiscserkész fogadalmat is tettek. 2005-ben került sor névváltoztatásra, ekkor Gajdos Katalin vette át az őrs vezetését. Számos tábor, sikeres történelmi vetélkedő és métabajnokság áll mögöttük. 2009 őszétől a Delfineket fogadták be. 2010-ig működtek az őrsben, majd a csapatakciók lebonyolításában segédkeznek, ill. őrsvezetőképzésben is részt vettek.

Micimackó

2000-2005 között, őrsvezető: Takács Gabriella
A megalakuláskor fiúkkal is indult, Hiblár György őrsvezetővel, akik Ürge őrsként váltak ki.

Ürge

2002-2008 között, őrsvezető: Szanyi Imre
Az indításban segítette: Hiblár György, Balta Zsolt

Delfin

2002-2007 között, őrsvezető: Nagy Andrea

Szamóca

1996-2002 között, őrsvezető: Simon Erzsébet, Zborai Beáta
Az indításban segítette: Molnár Piroska, Szanyi Zsuzsanna

Kabóca

1996-2002 között, őrsvezető: Szanyi Tamás

Mókus

1998-2007 között, őrsvezető: Szpisák Adriána, Zborai Andrea
Az indításban segítette: Szanyi Zsuzsanna

Tatu

1998-2007 között, őrsvezető: Hiblár László
Az indításban segítette: Pekárovics Péter

Tücsök majd Galagonya

1996-1998 között, őrsvezető: Balta István
1999-2001 között, őrsvezető: Jámbor Valéria

Ülőbagoly

1996-1999 között, őrsvezető: Vojakovics Mária, Karaffa Andrea
A tornai csapat megalakulása után ott folytatták a cserkészkedést.

Csillag

1996-1999 között, őrsvezető: Iván Éva
A Harmat és a Dió őrs összevonásával alakult.

Dió

1994-1995 között, őrsvezető: Molnár Piroska

Harmat

1993-1995 között, őrsvezető: Szanyi Zsuzsanna
Az indításban segítette: Molnár Piroska

Teknős

1994-1999 között, őrsvezető: Balta Zsolt

Liliom

1994-1996 között, őrsvezető: Buzsicky Ilona

Rózsa

1992-1993 között, őrsvezető: Szanyi Ágnes, Sztascsák Szilvia

Ibolya

1992-1993 között, őrsvezető: Jakab Angéla
Tornai lány őrs

Kuvasz

1992-1993 között, őrsvezető: Kerekes Béla
Később a Turul őrsbe olvadt.