Nikházi István

Szintén Szepsi szülötte. Szolgabíró, majd alispán volt Abaúj megyében. 1622-ben Torna vármegye követe lett. 1670-ben részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben. Halálra ítélték, de az ítéletet várfogságra változtatták.