Szepsi Bényei Pál

Szenczi Molnár Albert barátja volt. Tanulmányait Németországban végezte és baráti kapcsolatot tartott fenn az ottani német értelmiséggel.