Szepsi Csombor Márton

(1595-1622) az első magyar nyelvű útleírás, az Europica varietas, szerzője; ebben a műben 1616 és 1619 között Lengyelország, Dánia, Hollandia, Anglia, Franciaország, Németország és Csehország területén tett utazásairól, megfigyeléseiről, tanulmányairól számol be.
A könyv 1620-ban Kassán jelenik meg, amikor Csombor Márton már Alvinczi Péter ajánlására Bocatius után átvette a kassai iskola rektori székét. Később Varannóra kerül a Nyáry családhoz, ahol Udvari schola címmel megírja az első rendszeres magyar erkölcstankönyvet, mint alapvető pedagógiai művet. Mindkét könyve nemzedékek számára jelentett útmutatót a műfajon belül és a világban való tájékozódáshoz. A jeles szerző, akit Strassburgban az akadémia tagjává is választottak, túl fiatalon a pestisjárvány áldozata lett. Sírja helyét sem ismerjük, de az utókor őrzi emlékét. /emléktábla/

Forrás: Molnár László - HONISMERETI KISKÖNYVTÁR 96.szám