Kiscserkészek tábora

Dernő,
2014. augusztus 14., csütörtök
 - 17., vasárnap