Szepsi Laczkó Máté

 1576-ban született Szepsiben, iskoláit itt kezdte, majd Sárospatakon folytatta. 1606-tól Olaszliszkán, majd Kassán tanított, ahonnan Lorántffy Mihály ösztöndíjával Wittenbergbe ment 1608-ban, és a Németországban tanuló magyar diákok felügyelője lett egyben. Két év után hazatért, Erdőbényére ment tanítani, de 1612-ben Hanauba utazott tanulni. 1614-ben újra Erdőbényén találhatjuk, nemsokára Lorántffy Zsuzsanna szolgálatába állt. Megírta a magyarok krónikáját a mohácsi vésztől 1624-ig. Mint költő is jeleskedett, de a leghíresebb alkotása a tokaji aszú készítési módszerének kidolgozása volt, melynek idejét 1630 előttre tehetjük, mert abban az évben húsvéti úrasztali borként ajándékozta meg az aszúval Lorántffy Zsuzsannát. 1635-ben már a sárospataki pincében 7 hordónyit leltároztak belőle. Az aszúbor készítése ma is Laczkó Máté receptúrája szerint folyik. 1633. január 20-án halt meg Erdőbényén. /emléktábla/

Forrás: Molnár László - HONISMERETI KISKÖNYVTÁR 96.szám